Aktiva-skoltransporter logotyp

PEP for parents

Promoting Education by Playing (PEP) for parents

Var är det?

Detta är ett spel som har för avsikt att kombinera nytta med nöje. Syftet är att främja medvetenhet om hur du som förälder resonerar kring sannolikhet och risk i olika situationer.

Upplägg

Dela in föräldrarna i mindre grupper (3-6 personer).

Målet med övningen är att föräldrarna ska diskutera/resonera kring sannorlikheten att en viss ''händelse'' inträffar och att rangordna ''händelserna'' i en fallande skala (mest sannorlikt - minst sannorlikt).

Låt föräldrarna spela och diskutera med stöd av det digitala ''spelet'' PEP for parents (öppnas i ny sida)

Begränsa speltiden till ca 8 minuter och återsamlas sedan.

Summera insikter och synpunkter.

Såhär går det till

Spelet har nio kort, som vart och ett beskriver en situation, och uppgiften är att rangordna dem. Placera korten genom att ''dra och släppa'' så det som anses mest sannolikt att hända hamnar högst upp och så vidare. När du är nöjd trycker du på knappen för att vända korten och på så sätt avslöjas rätt ordning. Spela gärna tillsammans med andra, interagera och diskutera, detta är mer värdefullt än att sträva efter 100 % rätt svar.

Börja spela